Freepik Cookies [July 2023]

To get a Freepik premium account for free using Freepik cookies, you might also follow the detailed guide about – how to use Freepik premium account cookies.

[
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1705409292,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSessionUser_1331604",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6ImFiZDJjZTg3LTQ3OTUtNTc5YS1hYWJhLTFlMTYwMzU2NzE0OCIsImNyZWF0ZWQiOjE2Njk4MTQyNDkxNTEsImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ=="
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673875092,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSession_1331604",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6IjFiODY3MDNkLWQ5MjItNDkwNy04M2YwLTE5MTkwZWE4ZWJkOSIsImNyZWF0ZWQiOjE2NzM4NzMyMTE5MzgsImluU2FtcGxlIjpmYWxzZX0="
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433286.784084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ol-OL_APP_CLEAN_INSTALL_TIME",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1673873286784"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433286.475084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "fp_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.639293179.1669814245"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433290.641084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "fp_ga_QWX66025LC",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1673873207.1.1.1673873290.56.0.0"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1673880486.531084,
"hostOnly": true,
"httpOnly": true,
"name": "csrf_freepik",
"path": "/",
"sameSite": "strict",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "271ae7bc5b5a1a1168e697f64cd09444"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673873350,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_dc_gtm_UA-19303147-22",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1673873412,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_hjIncludedInSessionSample",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433290.604084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.639293179.1669814245"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1701350259,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "OptanonAlertBoxClosed",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "2022-11-30T13:17:39.531Z"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1701350243,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "filters-configs",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "{\"group\":[{\"name\":\"type\",\"show\":true},{\"name\":\"license\",\"show\":true}],\"show\":true}"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433286.782084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ol-OL_Tracking_ID",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "@OL@270cf8944f74bd41abc0aa4434bb"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1705420180.079819,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "test_ga_18B6QPTJPC",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1670860082.2.1.1670860180.45.0.0"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_fc",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "FC.b84c764d-0a18-bc6e-970a-891de7bd33d1"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1701350241.688823,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_fcid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "FC.ca43b711-f924-b0f1-1623-f45743a7b455"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433290.656084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga_18B6QPTJPC",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GS1.1.1673873208.1.1.1673873290.56.0.0"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673873346,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gat_gtag_UA_19303147_22",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1677590244,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.1901404728.1669814244"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673959690,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.423628849.1673873208"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673875092,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjAbsoluteSessionInProgress",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_hjHasCachedUserAttributes",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1673959611.059368,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_lr_geo_location",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "PK"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1705409291,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_pin_unauth",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "dWlkPVpUQmxOVFExTlRRdFkySTVOQzAwWldZekxXSmlORFF0TlRZeE56UTBOekE1WkRrMw"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"expirationDate": 1673977686,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "ads-tag",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "b"
},
{
"domain": ".www.freepik.com",
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "gr_lang",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "en"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1676465223.638084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "GR_REFRESH",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "AOkPPWTCwv7qaVwHEhDeUHIXQ-0-rKqge3RwD8L9JbSfOqVtKxSZ8D6cC8l9YaKX1hBwHIdZi2ZaqF54Fv7d6fe9FX86RAncflkArhpAgFdeR0be0oqx5GLY_faWwCiSc9P5AQlEPuinYMjpwFHKEkjl3cD_kyDCDMTWZr_Fi4p1Y1yBMKtMC5aYxbXU1xSmm4cs1EU5Du7UPmFCNEkrnfbXxTKMbZVQ7vXuWGqGdc6XVXrXCzJdEekcprjrJSo3qF2rfgPHKswy"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1673876823.638084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": true,
"name": "GR_TOKEN",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImY1NWU0ZDkxOGE0ODY0YWQxMzUxMDViYmRjMDEwYWY5Njc5YzM0MTMiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJuYW1lIjoiTW9oIFFhd2FzaHkiLCJwaWN0dXJlIjoiaHR0cHM6Ly9saDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2EvQUVkRlRwNWplbWwyTTBJSWs2S1VyVXpGM3dVOGhVeW85NHV2VzdhUHpfS0w9czk2LWMiLCJhY2NvdW50c191c2VyX2lkIjoxNzc3NjU2MywiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9zZWN1cmV0b2tlbi5nb29nbGUuY29tL2ZjLXByb2ZpbGUtcHJvLXJldjEiLCJhdWQiOiJmYy1wcm9maWxlLXByby1yZXYxIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNjczODczMjgyLCJ1c2VyX2lkIjoiMWYyNTJjYmY2Yjg5NDk5MmIzNjAyNGRkNjNiMjRjOTYiLCJzdWIiOiIxZjI1MmNiZjZiODk0OTkyYjM2MDI0ZGQ2M2IyNGM5NiIsImlhdCI6MTY3Mzg3MzI4MiwiZXhwIjoxNjczODc2ODgyLCJlbWFpbCI6Im1vaHFhd2FzaHlAZ21haWwuY29tIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOnRydWUsImZpcmViYXNlIjp7ImlkZW50aXRpZXMiOnsiZ29vZ2xlLmNvbSI6WyIxMDE2Njk1MzgyMzU1NjA4NDY4MzYiXSwiZW1haWwiOlsibW9ocWF3YXNoeUBnbWFpbC5jb20iXX0sInNpZ25faW5fcHJvdmlkZXIiOiJwYXNzd29yZCJ9fQ.D_M30ngOlWPXAvav9MSMnMQhvsCMlDS3QsLafUTpUOc9vWk3VlZPAwDna-aNiF4WUgi7AzPke-iMDe64V3H9RsrSMsyzWt7jIS3DDlV8vlsTuUFoSBu6VpQWLb1bJtoRORxxgVN9eXefYZjtdwdwF4FWCq73tsBK6T4EWIuBjEXKS_lncXKNQkuYR6zK6lIt_Wif6CT2Hvld37wnIruHxCulfXCqta8LSvKRO7GlthNwHFRV3zCeAOhEdD0ID6MgxQ8NEdBLuawPPCn91k5ppsPRZ5fKXvcvtGGNagHc6I-gBzEnoYXVvD4M9KhLtFv6-2VpMRdiLwe3OPodeTVD9A"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1676465285.374084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "GRID",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "17776563"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1676465290,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ikaue_gr_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "%22639293179.1669814245%22"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1708433286.783084,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ol-OL_LIB_INSTALL_TIME",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1673873286783"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1705409291,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "OptanonConsent",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "isGpcEnabled=0&datestamp=Mon+Jan+16+2023+17%3A48%3A11+GMT%2B0500+(Pakistan+Standard+Time)&version=6.30.0&geolocation=PK%3BPB&isIABGlobal=false&hosts=&landingPath=NotLandingPage&groups=C0001%3A1%2CC0002%3A1%2CC0003%3A1%2CC0004%3A1%2CC0005%3A1&AwaitingReconsent=false"
},
{
"domain": "www.freepik.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "refmodal",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "https://www.freepik.com/?log-in=email"
},
{
"domain": ".freepik.com",
"expirationDate": 1705420168.310819,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "test_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.1.639293179.1669814245"
}
]

🙏 Please don’t logout after login 🙏

Note: If cookies are not working or expired, please comment below or message our Telegram.